Disleksi ve Hiperaktivite Derneğinin düzenlediği “Öğrenme Güçlüğünde Yöntemler, Yaklaşımlar, Stratejiler” temalı I. Uluslararası Disleksi Zirvesi 4-5-6 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Fakültemiz Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Esra KETENOĞLU KAYABAŞI “Disleksili Öğrencilere Öğretmen Yaklaşımları” sunumu ile online zirveye katılmıştır. Öğretmenlerin disleksili ve disleksi risk grubundaki öğrencilerine uygulaması gereken  yöntem ve yaklaşımları anlatan hocamız sunum sonunda ise dinleyicilerin sorularını yanıtlamıştır.

e1

 

e2

 

e3