Proje Adı Proje Türü  Yıl Proje Bütçesi
1 Bazı Potansiyel Floresan Moleküllerin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi Bilimsel Araştırma Projesi 2019 19.994,56
2 Karaçam Ormanlarında Karaçam Gençliği ile Bodur Ardış Bireyleri Arasındaki Karşılıklı İlişkiler Bilimsel Araştırma Projesi 2019 4.873,40
3 Rekreasyonel Alanda Toprak Sıkışmasının Bazı Toprak Özelliklerine ve Ağaç Fizyolojisine Muhtemel Etkileri Bilimsel Araştırma Projesi 2019 19.971,50
4 Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Sarıçam Meşcerelerine İlişkin Ekolojik Tabanlı Büyüme Modelleri Bilimsel Araştırma Projesi 2019 16.773,66
5 Farklı Erozyon Kontrol Önlemlerinin Yüzeysel Akış ve Sediment Verimine Etkileri Bilimsel Araştırma Projesi 2019 19.994,65
6 Oleanolik Asit Maddesinin Ratlarda Oleik Asit ile İndüklenen Akut Akciğer Hasarı Modeli Üzerine Etkilerinin Araştırılması Bilimsel Araştırma Projesi 2019 19.127,80 
7 Esencik Göleti (Eflani-Karabük)’nin Su Kalitesi ve Radon Gazı Ölçümlerinin İncelenmesi Bilimsel Araştırma Projesi 2019 24.997,68 
8 Farklı ekstraksiyon yöntemleri ile elde edilen Heracleum humile bitki özütlerinin karşılaştırmalı olarak anti-bakteriyel, DNA koruma ve sitotoksik aktivitelerinin belirlenmesi Bilimsel Araştırma Projesi 2019 21.998,05 
9 Taçlı Fiğ ve Gazelboynuzu Bitki Özütlerinin Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Antikanser Etkisinin Moleküler Seviyede İncelenmesi Bilimsel Araştırma Projesi 2019 20.240,45 
10 Koyun ve Keçi Pnömoni Olgularında Respiratorik Sinsityal Virus (RSV) ve Parainfluenza-3 (PI-3) Virusununu Histopatolojik ve İmmunohistokimyasal Yöntemlerle Araştırılması. Bilimsel Araştırma Projesi 2019 19.996,94 
11 Kentsel Sit Alanlarında Kokusal Peyzajın Değerlendirilmesi: Kastamonu Örneği Bilimsel Araştırma Projesi 2019  19.999,82
12 Geven (Astragalus sp.) Bitkisinin Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansı, Bağışıklık Yanıtı, Kan Parametreleri, Sindirim Enzimleri ve Antioksidan Enzim Aktivitesine Etkileri Bilimsel Araştırma Projesi 2019 19.520,00 
13  Koyunlarda furosemidin farmakokinetiği ve biyoyararlanımının belirlenmesi Bilimsel Araştırma Projesi 2019 20.000,00 
14 Orman Gülünden Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon ile Formaldehit giderimi Bilimsel Araştırma Projesi 2019 18.625,12 
15 Vejetasyon Dönemine Bağlı Olarak Fotosentez ve Solunum Temelli Fizyolojik Süreçlerin İncelenmesi Bilimsel Araştırma Projesi 2019 22.567,50 
16 Okul Öncesi Eğitiminde STEM uygulamları Geliştirilmesi Bilimsel Araştırma Projesi 2019 15.340,00 
17 Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Araştırma Alt Yapısının Oluşturulması Bilimsel Araştırma Projesi 2019  19.263,95
18 Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Altyapısının ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Bilimsel Araştırma Projesi 2019 62.540,00 
19 NdFeB Esaslı Magnetlerin Geri Dönüşümü Bilimsel Araştırma Projesi 2019 14.196,58
20 Antrasen İçeren 9,10-Fenantrolinden Türetilen Schiff Bazlarının Sentezi, Karakterizasyonu Ve Lümnensans Özelliklerinin İncelenmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 24.968,80 
21 Kastamonu Orman Köylerinde Tarım Bitkilerinin Yetiştirilmesine Altlık Oluşturmak Üzere Toprak Kalitesinin Belirlenmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 25.000,00 
22 Hanönü Günlüburun Tohum Bahçesi Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) klonlarında antioksidan aktivite varyasyonu  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 24.002,38 
23 Düşük sıcaklığın odunun sertlik ve dinamik eğilme direnci özelliklerine etkisi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 24.929,50 
24 Hanönü-Günlüburun Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Klonal Tohum Bahçesindeki Bazı Zararlıların Biyoaktif Bileşenlere Etkisi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 24.926,32 
25 Bazı Sert Kuruyemiş Kabuklarının Lif Levha Endüstrisinde Değerlendirilmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020  23.820,86
26 Abana ve Bozkurt (Kastamonu) Kestane Ormanları Florası ve Bal Üretimi için Potansiyel Bitki Türleri  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 15.780,45 
27 Kastamonu Ilgaz Dağı Milli Parkı’ndaki Bazı Önemli Büyük Memelilerin Habitat Uygunluklarının Modellenmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 24.829,27 
28 Ormanların Faydalarının Hedef Kitleye, Özel Modüler Sunumlarla Tanıtımı  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 4.095,00 
29 Orman Kesim Atıklarından Vakumlu Mirodalga Ektraksiyonu Yöntemi (V-MAE) ile Derin Ötektik Çözücüler (DES) Kullanılarak Elde Edilen Biyoaktif Bileşenlerin Karakterizasyonu  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 25.000,00 
30 Kastamonu Üniversitesi Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları Farkındalığı ve Potansiyelinin Artırılması Yoluyla Bilimsel Kapasitesinin Güçlendirilmesi; Patent Destek Ofisinin Kurulması  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 160.480,00 
31 Gastronomi Alanındaki Mesleki Tecrübelerinin Arttırılması ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Eğitim ve Altyapı Projesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 50.317,16 
32 Modüler Mobilya Üretiminde Kenar Bantlama Makinelerinin Kullanımı  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 113.870,00 
33 İhtisaslaşma Kapsamında Odun Dışı Orman Ürünlerinin Dezenfektan Potansiyellerinin Belirlenmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 23.632,41 
34 Peyzaj Planlama ve Tasarım Projeleri Simülasyon Laboratuvarının Kurulması  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 14.590,23 
35 Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Laboratuvarı Alt Yapı Projesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020  37.035,48
36 Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Polikliniğinin Hasta Bakımına Hazır Hale Getirilmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 30.000,64 
37 Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Altyapısının ve Kapasitesinin Geliştirilmesi - 2  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 132.945,80 
38 Koyun ve Keçi Respiratory Syncitial Virus Enfeksiyonlarında TNF-a, IL-6 ve IL-8’in İmmunohistokimyasal Metot ile Araştırılması.  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 24.999,92 
39 Sarı Kantaron (Hypericum perforatum) yağının Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Lactococcus garvieae Patojenine Karşı Tedavi Edici Etkisi ile Bağışıklık Tepkisi ve Büyüme Performansı Üzerine Etkileri  Bilimsel Araştırma Projesi  2020  24.984,58
40 Bentonit Ocaklarının Radyonüklit ve Element Dağılımlarının Belirlenmesi ve Bentonitlerin Farklı Sektörlerde Katkı Ham Maddesi Olarak Kullanılmasının Radyolojik Açıdan Değerlendirilmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 25.366,20 
41 Kızılırmak’ın Önemli Kollarından Olan Gökırmak’ın Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesinin Belirlenerek Yapay Sinir Ağları ve Adaptif Ağ Yapılı Bulanık Sonuç Çıkarım Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 24.655,20 
42 Farklı Organik Gübre Karışımlarında Yetiştirilen Taşköprü Sarımsağında Selenyum, Glisinbetain ve Kitozan Uygulamalarının Verim, Bazı Biyoaktif Bileşenler, Mineral İçerik ve Depolanma Süresi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020  19.999.99
43 Kastamonu Piyasasında Satışa Sunulan Pastırmaların Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020  24.862,50
44 Yenice Camiyanı (Pinus nigra Arnold.) Tohum Bahçesinde İbre Element İçeriklerine Bağlı Klonal Varyasyonun Belirlenmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020  24.072,00
45 Bazı Yerel Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin in vitro Rejenerasyonu Üzerine Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkisi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020  24.980,60
46 Kızılcasu Deresi (Şenpazar-Kastamonu) Su Kalitesinin, Su Kirliliğinin ve Canlılar Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Belirlenmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 24,997,28 
47 Demir-Çelik Atıklarının Artistik Seramik Sırlarında Değerlendirilmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 24.921,76 
48 Tarihi Duvar Resimlerinin Deneysel Uygulamalarının Yapılması, Koruma Yöntemlerinin Araştırılması ve Sergilenmesi.  Bilimsel Araştırma Projesi  2020  24.643,89
49 Peynir Altı Atık Suyu Kullanımı ile Üretilen Ekşi Mayaların Ekmeğin Kalite ve Raf Ömrü Nitelikleri Üzerindeki Etkileri  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 15.994,90 
50 Yer fıstığı (Arachis hypogaea) kabuğundan üretilen aktif karbonun karakterizasyonu ve hidrojen depolama kapasitesinin ölçülmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 24.826,44 
51 Metal Katkılı ZnO Fotokatalizör Üretimi, Karakterizasyonu ve Atıksulardan Fenol Gideriminin Araştırılması  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 25.358,20 
52 PVC/PEG/4-Aminofenil Eter Kompozit Filtrelerinin Üretimi ve Ağır Metal Adsorpsiyonundaki Verimlerinin Belirlenmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2020 24.991,46 
53 Kastamonu’da Kızıl Tilki’nin (Vulpes vulpes) Çeşitli Habitatlardaki Popülasyon Ekolojisinin Tespit Edilmesi Bilimsel Araştırma Projesi   2021 15.128,05 
54 Stoma karakterlerinin hava kirliliğine bağlı değişimi Bilimsel Araştırma Projesi   2021 19.824,00 
55 Fabrikasyon Ortamında Üretilen Çeşitli Nano Malzeme ile Güçlendirilmiş Yönlendirilmiş Yongalevhaların (OSB’lerin) Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Bilimsel Araştırma Projesi   2021  21.000,00
56 Tohum Bahçelerinde Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Uygun Elementlerin Belirlenmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2021 24.780,00 
57 Bazı Orman Ağaçlarının Organlarındaki Besin Elementlerinin Topraktaki Besin Elementleri ile İlişkisi  Bilimsel Araştırma Projesi  2021  24.614,80
58 Sitrik Asit ile Kimyasal Modifikasyonunun Odunun Fiziksel, Mekanik, Biyolojik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi  Bilimsel Araştırma Projesi 2021 

 25.000,00

59 Abana-İnebolu-Cide Kıyı Şeridinde Deniz Ürünleri Rotasının Oluşturulması ve Turizme Kazandırılması Bilimsel Araştırma Projesi   2021 1.069,08 
60 19. Yüzyıl Osmanlı Sözlüklerinde Bitki Adları Bilimsel Araştırma Projesi  2021   2.124,00
61 Kestane Propolisi Ekstraksiyon Parametrelerinin Optimizasyonu ve Sıvı Propolis Ekstraktlarının Biyoaktif ve Fonksiyonel Niteliklerinin Araştırılması Bilimsel Araştırma Projesi   2021 24.988,18 
62 Konaklama İşletmelerinde İnsan-Robot Etkileşimi Bilimsel Araştırma Projesi   2021 24.985,00
64 Karaçam (Pinus nigra) kozalağından aktif karbon üretilmesi ve iç ortam havasında bulunan toluen (C7H8) gazının gideriminin araştırılması  Bilimsel Araştırma Projesi  2021 24.874,40 
65 Farklı Priming Uygulamalarının Depolanmış Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Tohumlarının Çimlenme ve Canlılık Özelliklerine Etkisi  Bilimsel Araştırma Projesi  2021 24.968,68
66 Kastamonu’da Çıkan Orman Yangınlarındaki Hakim Ağaç Türlerinin Yanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi  Bilimsel Araştırma Projesi 2021  24.993,86 
67 Sinop Yöresinde Yayılış Gösteren Kestane (Castanea sativa) Ağaç Türlerinde Hastalığa Sebep Olan Cryphonectria parasitica Patojeninin Kestane Ağaçlarının Anatomik-Patolojik Yapısına Etkisi Bilimsel Araştırma Projesi   2021 24.977,60
68 Kanser Otu Bitkisinin Antikanser Etkinliğinin Moleküler Seviyede İncelenmesi Bilimsel Araştırma Projesi   2021 24.895,19 
69 Kastamonu İli Tabiat Turizmi Unsurlarının Tanıtım ve Olanaklarının Araştırılması Projesi Bilimsel Araştırma Projesi   2021  23.423,00
70 Liseden Üniversiteye Gastronomi Köprüsü Bilimsel Araştırma Projesi   2021  24.808,06
71 Bazı Mantar Ekstraktlarının Çoklu İlaç Direnci Gösteren ve Efflux Pompa Sistemi Çalışan Escherichia coli Suşlarında Efflux Pompası İnhibisyon Etkilerinin Gözlenmesi Bilimsel Araştırma Projesi   2021 25.000,00 
72 Ülkemizdeki Coğrafi İklim Bölgelerine Göre Denge Rutubet Miktarı Haritasının Çıkarılması Bilimsel Araştırma Projesi   2021 24.870,00 
73  Kastamonu Köyleri Lavanta Kokacak, Kastamonu Kırsalı Lavanta Turizmiyle Kalkınacak Örnek Uygulama Projesi Bilimsel Araştırma Projesi   2021  24.970,10
74 Anadolu Karaçamı (Pinus nigra J.F. Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Fidanlarında Kuraklık Stres Genlerinin Global Transkriptom Profillerinin İncelenmesi Bilimsel Araştırma Projesi   2021  24.990,04
75 Sinop-Bektaşağa Orman Fidanlığında Yetiştirilen Okaliptüs Fidanlarına Arız Olan Gal Arıları Üzerine Biyolojik Araştırmalar Bilimsel Araştırma Projesi   2021 19.875,25 
76 İhtisaslaşma Kapsamında Cide Orman İşletme Müdürlüğündeki Defne Rehabilitasyon Sahalarında Envanter ve Silvikültürel Müdahale Yöntemlerinin Belirlenmesi Bilimsel Araştırma Projesi  2021  25.000,00
77 Veteriner Patoloji Laboratuvarının Alt Yapısının Oluşturulması  Bilimsel Araştırma Projesi   2021  81.699,66 
78 Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı Alt Yapı Projesi  Bilimsel Araştırma Projesi   2021 79.827,84 
79 Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Dersi Klinik Uygulamaları Alt Yapısının Geliştirilmesi  Bilimsel Araştırma Projesi   2021 63.989,74 
80 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Isı-Termodinamik ve Enerji Laboratuvar Altyapısının Geliştirilmesi  Bilimsel Araştırma Projesi   2021  111.769,60
81 Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Altyapısının ve Kapasitesinin Geliştirilmesi - 3  Bilimsel Araştırma Projesi  2021  128.917,89
82 Basketbolcularda Dehidrasyon ve Sıvı Alımı  Bilimsel Araştırma Projesi   2021 9.825,34
83 Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Bitkisinde Lösin Fermuar (bZIP) Transkripsiyon Faktör Ailesine Ait Genlerin Tespiti, Biyoinformatik Analizleri ve Kuraklık-Isı Kombine Stres Koşullarında Gen İfade Profilleri  Bilimsel Araştırma Projesi   2021 24.999,62
84 Sosyal ve Sosyal Olmayan Davranışsal Ketlenmenin Otizm Spektrum Bozukluğu ve Anksiyete ile İlişkisi  Bilimsel Araştırma Projesi  2021 25.000,00 
85 İhsangazi İlçesi (Kastamonu)’n de Bulunan Ahırların İçortam Havasında Potansiyel İnfeksiyon Riski Oluşturabilen Fungal Biyoçeşitliliğin Belirlenmesi  Bilimsel Araştırma Projesi  2021 23.350,63 
86 Kendi Kendine Meme Muayenesinde İnteraktif Ekran Temelli Simülasyonun Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Hemşirelik Öğrencilerinde İnovatif Bir Yaklaşım  Bilimsel Araştırma Projesi  2021 24.999,48 
87 Sıçanlarda Oleik Asit ile Oluşturulan Akut Akciğer Hasarı Modeli Üzerine Tocilizumab, Deksametazon ve Gossypin maddelerinin Etkinliğinin İncelenmesi Bilimsel Araştırma Projesi   2021 24.987,68 
88 Mermer Atıkları Kullanılarak Üretilen Kristal Sırların Özellikleri ve Karakterizasyonu  Bilimsel Araştırma Projesi   2021  22.376,36
89 Tarımsal atıktan Hidrotermal Karbonizasyon Yöntemi ile Biyokömür Sentezlenmesi ve Persülfat Aktivasyonunda Kullanımının Araştırılması Bilimsel Araştırma Projesi    2021  25.000,00
90 Pistacia vera Meyvesi Yağının Cyprinus carpio Türünde Büyüme Performansı ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri Bilimsel Araştırma Projesi   2021 24.999,48 
91 Daday Çayı’ndan Mikroalg İzolasyonu ve Kültür Parametrelerinin Belirlenmesi Bilimsel Araştırma Projesi   2021 25.000,00 
92 Tubitak Efficiency Challange Yarış Aracı Atabey Gazi’nin Modernizasyonu ve Yerleşik Şarj Birimi Tasarımı  Bilimsel Araştırma Projesi   2021 24.989,14 
93 Tekstil endüstrisinde kullanılan bir boyar maddenin maden atığı olarak açığa çıkan doğal pirit kullanılarak heterojen Fenton prosesi ile giderimi Bilimsel Araştırma Projesi    2021  25.000,00
94 Elektrikli Araçlar için Yüksek Güç Yoğunluğuna Sahip IPM Motorun Geliştirilmesi ve Üretimi Bilimsel Araştırma Projesi    2021  24.396,50