Protokoller  İş Birlikleri
KASTAMONU İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ İLE KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

13 Ağustos 2021 / Kastamonu

Kastamonu İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile Üniversitemiz ortak ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarında bulunmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

KASTAMONU VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) İLE KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
16 Mart 2021 / Kastamonu

AFAD ile Üniversitemiz arasında afet farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesine dair işbirliği protokolü.

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ, KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARASINDA KÖY VE ORMAN YANGINLARININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
17 Eylül 2020 / Kastamonu

Afet ve olağan dışı durumların önlenmesi, zararların azaltılması ve çevrenin korunmasına yönelik kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin “Afet Önleme ve Risk Azaltma Faaliyetleri” sorumluluğu çerçevesinde; Kastamonu ili ve ilçelerinde meydana gelen köy/orman yangınlarına ilişkin ortak araştırma eğitim, önleme projelerinin yapılması ve kamunun bilinçlendirilmesi amacıyla imzalanan protokol.

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARASINDA ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KONULARINA AİT PROTOKOL
23 Haziran 2020 / Kastamonu

Üniversite’nin araştırma öncelik alanları ve “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Projesi kapsamında “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanları ile Müdürlüğün tematik öncelikli alanlarına ait araştırma projelerinin işbirliği ile hazırlanması, desteklenmesi, yürütülmesi ve yayınlanması ile ulusal ve/veya uluslararası eğitim ve bilimsel faaliyetlerde işbirliği yapılması amacıyla imzalanan protokol.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
ARASINDA ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ İÇERİSİNDEKİ ORMANLIK ALANLARIN SİLVİKÜLTÜREL BAKIMLARININ YAPILMASINA AİT İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
3 Nisan 2020 / Kastamonu

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesindeki ormanlık sahalarda yapılacak olan Silvikültürel Bakım müdahalesi işi amacıyla imzalanan protokol.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
ARASINDA ÜNİVERSİTE KAMPÜS ALANININ AĞAÇLANDIRILMASINA AİT İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
2 Mart 2020 / Kastamonu

Kastamonu Üniversitesi’ne ait kampüs alanına yapılacak olan ağaçlandırma işi amacıyla imzalanan protokol.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜD. İLE KASTAMONU ÜNİ.
ARASINDA KASTAMONU İLİ’NİN FLORA, FAUNA VE HABİTAT/EKOSİSTEM İZLEME İŞİNE DAİR PROTOKOL
11 Şubat 2020 / Kastamonu

Ulusal mevzuat ile taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve Kastamonu İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında hazırlanan sonuç raporundaki izleme planlarına göre ildeki biyolojik çeşitliliğin tür/popülasyon ve habitat/ekosistem düzeyinde izlenmesi amacıyla imzalanan protokol.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
ARASINDA ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KONULARINA AİT PROTOKOL
7 Şubat 2020 / Ankara

Üniversite’nin araştırma öncelik alanları ve “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Projesi kapsamında “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanları ile Müdürlüğün tematik öncelikli alanlarına ait araştırma projelerinin işbirliği ile hazırlanması, desteklenmesi, yürütülmesi ve yayınlanması ile ulusal ve/veya uluslararası eğitim ve bilimsel faaliyetlerde işbirliği yapılması amacıyla imzalanan protokol.

BAR-SU Proje Müh. Müş. Tic. A.Ş. - 2021
Kuraklık yönetim planlarının hazırlanması hususunda Ar-Ge ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği  - 2021
İhtisaslaşma sahası kapsamında tanıtım hizmetlerinin sağlanması işi.

Seka Restorasyon Mim. Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  - 2021
İhtisaslaşma sahası kapsamında anatomik, fiziksel ve mekanik özelliklerin tespiti için analiz ve raporlama hizmetlerinin sağlanması işi.

Karacaköy Kum Çakıl Madencilik San. ve Tic. A.Ş. - 2021

İhtisaslaşma sahası kapsamında Teknik Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması işi.

Araç Belediyesi - 2020

İhtisaslaşma kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumuna Coğrafi İşaret tescili için gönderilen ürünlerin dosyalarındaki eksikliklerin giderilerek döküman olarak teslim edilmesi işi.

Ekogen Halk Sağlığı Çevre Danışmanlık ve İlaç Sanayi Tic. Ltd. Şti. - 2020

Altın madeni projesi için kapasite artış danışmanlık hizmeti.

Kastamonu İl Özel İdaresi - 2020
İhtisaslaşma kapsamında Ekosistem Değerlendirme Raporu (EDR) hizmetinin sağlanması.

KASMER Mermer Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.- 2020
Mermer ocağında proses kaynaklı oluşacak atık suyun geri dönüşümlü kullanılmasına ilişkin teknik raporun hazırlanması.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - 2020
Ar-Ge danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi.

Onur Tavukçuluk - 2020
Salmonella enfeksiyonu açısından laboratuvar analizlerinin kontrolünün sağlanması ve işletmenin taraması, hastalık önlemlerinin alınmasına ilişkin Ar-Ge danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Kastamonu İli Arı Yetiştiriciler Birliği - 2020
İhtisas kapsamında tıbbi ve aromatik bitkiler ve ürünlerle alakalı Ar-Ge danışmanlığı, Türk Gıda Kodeksi için Laboratuvar hizmetleri, eğitim hizmetleri, proje yazma danışmanlığı ile birlikte fikri ve sınai mülkiyet hakları hizmetlerinin sağlanması işi.

Azdavay Belediyesi & Re-Se Yapı Mühendislik İnşaat - 2020
İhtisaslaşma kapsamında Azdavay Çatak Kanyonu Cam Teras engelli yolu yapım işi ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.

Taşköprü Tarım Hayvancılık Orman Ürünleri Tekstil Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. - 2019
Ar-Ge çalışmaları kapsamında kontrplak malzeme ile ilgili bazı testler yapılması ve rapor hazırlanması işi.

SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş. - 2019
FSC FM gözetim değerlendirmesinde uzman olarak bulunulması işi.